Programmes

Обзор на първото полугодие на 2018 г. на ЕП

От авторското право до отбраната: 5 числа от Страсбург

Предстоящо в Брюксел: От баланса професионален-личен живот до тормоза

Социална закрила

Пътуване с домашния любимец в Европа

Предстоящо в Страсбург: Сигурността на границите на ЕС, триизмерният печат и още много

Нова европейска система за пътувания ще подобри граничния контрол

Celebrating Europe’s cultural heritage

Борба с резистентните към лекарства инфекции

Триизмерният печат: Парламентът разглежда нова технология

От депутатските места до кибернетичната отбрана: 5 числа от Страсбург

Предстоящо в Брюксел: от триизмерния печат до резистентните инфекции

От ядреното споразумение с Иран до дроновете: предстоящо в Страсбург

Shaping Europe’s future through research

От антидъмпингови мерки до екопроектиране: 5 числа от Страсбург

По-справедливо селско стопанство в ЕС след 2020 г.

The European Parliament has paid tribute to Nicole Fontaine.

Да превърнем ЕС в по-добро място за работа

ЕП иска по-строги мерки срещу измамите с употребявани автомобили

Защита на работниците и бизнеса от нелоялната конкуренция

Предстоящо в Страсбург: от командировани работници до бъдеще на Европа

Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR)

Екопроектиране: ЕС настоява за по-екологосъобразни решения

Евробарометър 2018: рекордна подкрепа за ЕС

Европейски избори: Процес за избор на водещ кандидат

ЕС настоява за задължителен регистър за прозрачност на ЕС

Voting Testimonials - Croatia

Voting Testimonials - Finland

Voting Testimonials - Italy

Voting Testimonials - Luxembourg