Кръгова икономика: Европа подобрява своите практики

икономика - - 01:51

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

За да отговори на нарастващата необходимост от рециклиране и намаляване на отпадъците в Европа, ЕС изготвя нова политика за по-зелено и по-конкурентоспособно бъдеще.

Текст в писмен вид: