Конфликтни минерали: истината, скрита зад смартфона ви

икономика - - 04:23

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Всички използваме устройства като мобилни телефони, но откъде идват материалите за тях? Калай, тунстен, тантал и злато са четирите най-чести "конфликтни минерали", известни общо като 3TG. Извличането им предизвиква несигурност и нарушаване на човешките права в много региони. Въоръжени групировки се бият за незаконната им търговия. Феърфоун е производител, поел отговорността да осигури законното извличане на минерали за доставчиците си. Европейският парламент настоява за повече прозрачност във веригите за доставка чрез задължителната система за надлежна проверка на ОИСР.

Текст в писмен вид: