МФР: бюджетна рамка на ЕС за бъдещето

икономика - - 00:59

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Многогодишната финансова рамка (МФР) предоставя на ЕС по-дълъг период от време, през който да изпълнява своите политики и да ги прилага ефективно. Парламентът работи върху следващата МФР за 2021 г. и след това.

Текст в писмен вид: