25 години единен пазар: много постижения, нови предизвикателства

икономика - - 01:30

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

За 25-годишното си съществуване, единният пазар се разрасна от 12 на 28 държави — членки на ЕС, като обхваща още Норвегия, Исландия и Лихтенщайн (страните от ЕИП), както и Швейцария чрез двустранни споразумения. Въпреки неизвестността и предизвикателствата, зоната за свободна търговия на ЕС продължава да бъде безпрецедентно атрактивна из целия континент.

Текст в писмен вид: