Тройката: Как работи спасителният силов брокер на Европа

икономика - - 04:30

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Наричана шампион на мерките за икономии, кой е в Тройката и пред кого се отчита тя? Ангел-хранител на европейския проект или тъмничар на растежа?

Текст в писмен вид: