Зелена светлина за свободна търговия с Канада

икономика - - 01:28

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент одобри историческото Пълно икономическо и търговско споразумение (СЕТА), с което премахна една от последните прегради пред него. Подготвяно 7 години, споразумението трябва да облекчи търговските бариери между Канада и ЕС и остава да бъде ратифицирано от националните парламенти.

Текст в писмен вид: