Триизмерният печат: Парламентът разглежда нова технология

Въпроси на ЕС - - 01:28

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

С нарастване на популярността на триизмерния печат, технологията променя начина, по който работят фирмите и хората. С новата производствена територия обаче възникват въпроси относно безопасността и правата върху интелектуалната собственост, които Европейският парламент се опитва да реши.

Текст в писмен вид: