Нова европейска система за пътувания ще подобри граничния контрол

Въпроси на ЕС - - 01:29

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Нова система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ще засили граничния контрол на ЕС. Освободените от изискването за виза лица от трети държави ще трябва да кандидатстват за разрешение за пътуване, преди да пристигнат в ЕС. Системата за кандидатстване трябва да бъде бърза, ефективна и лесна за изпълнение.

Текст в писмен вид: