По-добри енергийни характеристики за сградите

Въпроси на ЕС - - 01:59

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент постави нови цели пред държавите членки — да гарантират, че сградите в ЕС ще станат енергийно ефективни. Страните ще бъдат насърчавани да възпроизведат новаторския опит на нискоенергийно жилищно строителство, изпробван в Германия и Дания наред с други страни.

Текст в писмен вид: