Предстоящо: от младежка безработица до контрол над плащанията в брой

Въпроси на ЕС - - 00:59

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Комисиите на Европейския парламент ще заседават, за да разискват младежката безработица в ЕС, мерки за контрол над потоците пари в брой, хуманитарната ситуация в Либия, жените и изменението на климата и всеобхватна стратегия на ЕС в полза на хората с увреждания.

Текст в писмен вид: