Предстоящо в Брюксел: пчели, данъчно облагане и тероризъм

Въпроси на ЕС - - 00:58

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Здравето на пчелите, борбата срещу избягването на данъци и финансирането на тероризма са сред темите от дневния ред на пленарната сесия в Брюксел тази седмица.

Текст в писмен вид: