Предстоящо в Брюксел: от триизмерния печат до резистентните инфекции

Въпроси на ЕС - - 00:48

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Триизмерният печат, резистентността на инфекциите към лекарства и авторските права на хората на изкуството са сред темите в дневния ред на заседанията в Брюксел тази седмица.

Текст в писмен вид: