Предстоящо в Брюксел: от разхищения на храни до електронна неприкосновеност и детски бракове

Въпроси на ЕС - - 00:53

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Широк диапазон от теми в дневния ред за следващата седмица: използване на непродадената храна, политика за връщане на имигранти, електронна неприкосновеност, жените в транспорта и детските бракове.

Текст в писмен вид: