Предстоящо в Брюксел: от децата мигранти до бъдещето на Европа

Въпроси на ЕС - - 00:50

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Дългосрочните цели и бюджет на ЕС, дебат за бъдещето на Европа и съдбата на децата мигранти ще бъдат включени в дневния ред в Брюксел тази седмица.

Текст в писмен вид: