Предстоящо в Брюксел: Многогодишна финансова рамка, изпитване върху животни и достъп до електроенергия

Въпроси на ЕС - - 01:00

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Тази седмица в Брюксел ще се обсъждат дългосрочните цели и бюджетът на ЕС, изпитването върху животни в козметичната индустрия и правата на потребителите по отношение на електроенергията.

Текст в писмен вид: