Предстоящо: състоянието на съюза, WiFi за всички, Северна Корея и др.

Въпроси на ЕС - - 00:52

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

На първата пленарна сесия от новия политически сезон депутатите се подготвят да обсъдят приоритетите на ЕС, най-належащите предизвикателства, младежката безработица, WiFi за всички граждани, газовата сигурност, Северна Корея и др.

Текст в писмен вид: