Предстоящо: Награда „Сахаров“ за 2017 г., Брекзит и укриване на данъци

Въпроси на ЕС - - 00:54

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

На последната пленарна сесия за годината Европейският парламент ще връчи наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта, ще обсъди напредъка по преговорите за Брекзит и ще гласува за удължаване на срока на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Дневният ред включва още гласуване по препоръките за противодействие на изпирането на пари и гласуване дали да се разрешат фосфатите в месото за кебап.

Текст в писмен вид: