Предстоящо: бюджет за 2018 г, кебап и още много други

Въпроси на ЕС - - 00:46

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

ЕП ще гласува по няколко мерки за насърчаване използването на възобновяема енергия в целия Европейски съюз и внедряването на широкомащабна стратегия за хората с увреждания. Ще се обсъжда употребата на фосфати в месото за кебап и бюджетът за следващата година.

Текст в писмен вид: