Защитата на потребителите трябва да бъде еднаква онлайн и офлайн

Въпроси на ЕС - - 00:37

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент изисква прилагането на еднакви правила, независимо дали потребителите купуват даден продукт онлайн или от местен магазин. Целта е да се гарантира по-високо равнище на защита на потребителите в целия ЕС.

Текст в писмен вид: