Екопроектиране: ЕС настоява за по-екологосъобразни решения

Въпроси на ЕС - - 01:19

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Работният план на Европейския парламент за екопроектиране има за цел да удължи живота на редица продукти от мобилни телефони до хладилници и да подобри техническите им характеристики. Като част от пакета от мерки на ЕС за кръгова икономика, екопроектирането е от полза за потребителите при подготовката на Европа за устойчиво бъдеще.

Текст в писмен вид: