Многогодишният бюджет на ЕС: готов за нови реалности

Въпроси на ЕС - - 01:30

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

За първи път Европейският парламент ще гласува ревизия на бюджета на ЕС, позволяваща да се адаптира към бързо променящите се реалности. Депутатите искат повече гъвкавост при използването на фондовете, особено в областите за спешна намеса.

Текст в писмен вид: