Европейски корпус за солидарност

Въпроси на ЕС - - 01:30

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският корпус за солидарност е нова инициатива, която ще обедини младите европейци да предоставят помощ на други хора на територията на ЕС. Парламентът настоя за отпускане на допълнителни средства на Корпуса за солидарност. Допълнителни дейности като опазване на околната среда и подпомагане на мигранти ще станат също част от програмата.

Текст в писмен вид: