По-справедливо селско стопанство в ЕС след 2020 г.

Въпроси на ЕС - - 01:19

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Парламентът реформира своята единна селскостопанска рамка за ЕС: Общата селскостопанска политика. Депутатите имат амбициозни планове за реформа: от по-справедливо финансиране до предоставяне на по-голяма подкрепа за младите и новите земеделски производители, и за изправените пред трудности региони, както и гарантиране, че земеделските производители в ЕС са по-добре подготвени да се справят с кризисни ситуации.

Текст в писмен вид: