Пет паметни цифри от Страсбург

Въпроси на ЕС - - 01:00

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Пет паметни цифри от пленарната сесия в Страсбург през декември: жп реформа, шест приоритета за 2017 г, дълбоководен риболов, огънят на мира от Витлеем, награда "Сахаров"

Текст в писмен вид: