От антидъмпингови мерки до екопроектиране: 5 числа от Страсбург

Въпроси на ЕС - - 01:00

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Министър-председателят на Люксембург и президентите на Колумбия и Гвинея посетиха ЕП. Парламентът обсъди бюджета на ЕС след 2020 г. и гласува регламенти в областта на антидъмпинговите мерки, командированите работници и екопроектирането.

Текст в писмен вид: