От „Фейсбук“ до Сирия: 5 числа от Страсбург

Въпроси на ЕС - - 01:00

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Бъдещето на Европа бе в центъра на разискванията с френския президент на пленарната сесия тази седмица. Личните данни, бюджетът за 2016 година, новото законодателство за кръговата икономика и употребата на химически оръжия в Сирия също бяха сред темите в дневния ред.

Текст в писмен вид: