От пластмасите до риболова с импулсен ток: 5 числа от Страсбург.

Въпроси на ЕС - - 01:00

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Екологичните проблеми бяха в центъра на вниманието на януарската пленарна сесия в Страсбург, на която бе предложена забрана на риболова с импулсен ток, бяха поставени нови цели за потреблението на енергия, стратегия за намаляване на пластмасовите изделия в ЕС и много други.

Текст в писмен вид: