Помощ за връщане на хората на пазара на труда

Въпроси на ЕС - - 01:10

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Как може Европа да се изправи пред предизвикателството на дългосрочната безработица? ЕП призовава за решения за справяне с продължителното отсъствие на работещите по болест в цяла Европа.

Текст в писмен вид: