„Лемън Брадърс“: 10 години по-късно

Въпроси на ЕС - - 01:16

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Крахът на инвестиционната банка „Лемън Брадърс“ изпраща ударни вълни по целия свят, предизвиквайки най-тежката икономическа криза от поколения наред. Какви поуки си взехме десетилетие по-късно? И какви мерки бяха взети, за да избегнем повторението на този сценарий?

Текст в писмен вид: