Да превърнем ЕС в по-добро място за работа

Въпроси на ЕС - - 01:29

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент ще гласува ново законодателство, което ще позволи на командированите работници да получават равни права и равно заплащане, докато работят временно в други страни от ЕС.

Текст в писмен вид: