ЕП се бори за по-евтини телефонни разговори до други страни от ЕС

Въпроси на ЕС - - 01:21

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Обратна на телефон 112 система с цел известяване на гражданите при спешни случаи, по-евтини телефонни разговори до други страни от ЕС и общо подобряване на достъпа до телекомуникационните мрежи в целия ЕС - за това призовава проект на доклад на комисия на Европейския парламент.

Текст в писмен вид: