Нови правила за авторските права в епохата на цифровизацията

Въпроси на ЕС - - 01:49

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Парламентът гласува да актуализира правилата за авторското право на цифровия единен пазар, за да гарантира справедливо заплащане и признание на хората на изкуството, издателите на информационно съдържание, авторите и изпълнителите.

Текст в писмен вид: