Обзор на първото полугодие на 2018 г. на ЕП

Въпроси на ЕС - - 02:00

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

От командированите работници и цифровата икономика до Брекзит и бъдещето на Европа, първото полугодие на 2018 г. бе интензивно за Европейския парламент. Да погледнем назад към основните теми през изминалите шест месеца.

Текст в писмен вид: