Командировани работници: еднаква работа и заплащане в същата страна

Въпроси на ЕС - - 04:00

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент осъвременява нормативите от 1996 г. за командированите работници Целта е да се защитят по-добре европейските работници, заминаващи да работят временно в друга страна, както и да се избегне социалният дъмпинг.

Текст в писмен вид: