Защита на работниците и бизнеса от нелоялната конкуренция

Въпроси на ЕС - - 01:24

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент работи за актуализиране на антидъмпинговите нормативи на ЕС. Реформата има за цел да защити по-добре бизнеса и работните места от субсидираните от държавата чуждестранни компании, които продават продукти под пазарната стойност.

Текст в писмен вид: