Слагане на спирачка на автомобилните емисии

Въпроси на ЕС - - 01:20

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

След скандала с автомобилните емисии Парламентът променя правилата за одобрение на превозните средства и тестовете за наблюдение на пазара. Това означава, че потребителите могат да се доверят, че автомобилите, които купуват, отговарят на стандартите за безопасност и за опазване на околната среда.

Текст в писмен вид: