Засилване на неприкосновеността на личния живот в интернет

Въпроси на ЕС - - 02:07

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският парламент осъвременява нормативите за защита на данните, за да включи в тях новите форми на комуникация като WhatsApp и други програми за незабавни съобщения. Целта е да се постигне по-добра защита на неприкосновеността на личния живот.

Текст в писмен вид: