Да спасим пчелите в Европа

Въпроси на ЕС - - 01:10

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

В доклад на ЕП се изтъкват проблемите, пред които е изправен секторът на пчеларството в Европа. От фалшивия мед до вредните пестициди, които излагат на риск пчелните популации, депутатите призовават за промени, чрез които да се гарантира защита на пчелите в ЕС.

Текст в писмен вид: