ЕС реформира системата за търговия с емисии

Въпроси на ЕС - - 01:18

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

В нов опит към постигане на целта за намаляване на емисиите на парниковите газове с най-малко 40% до 2030 г., Европейският съюз разработва нови реформи на основополагащата система за търговия с емисии.

Текст в писмен вид: