Първата победа за Аштън

Others - - 01:36

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Шефът на външните работи на Европа осигури споразумение от външните министри на ЕС за бъдещето на службата за външна дейност. Бюджетът за нова дипломатическа служба на ЕС, за която Аштън се надява да осигури европейски отговор за 21-ви век, може да достиг

Текст в писмен вид: