Oт А до Я: О като отбрана

Others - - 01:41

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Европейският съюз не разполага с обща армия. Но той може да изпрати европейски войници в целия свят. Тяхната мисия е да се запази мира и да помогне на населението в опасност. И в случай на нападение всички 27 държави-членки приемат да се защитят взаимно.

Текст в писмен вид: