От А до Я: Н като нездравословна храна

Others - - 02:27

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Все повече млади европейци страдат от затлъстяване. Европейският парламент търси начини да спре тази тенденция.

Текст в писмен вид: