Система за търговия с емисии: намаляване чрез цена

Others - - 01:51

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Системата за търговия с емисии е с цел да ограничи емисиите на фирмите, изпускащи СО2, чрез насърчаване екологично производство. Модификациите.

Текст в писмен вид: