ЕС налага работното време

Others - - 01:36

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Комисията определя работното вррме на самостоятелно заетите шофьори на камиони. Може да се наложи те да спазват същите закони, които ограничават работното време на водачите на заплата. Ако законът не се прилага, самостоятелно заетите шофьори могат да рабо

Текст в писмен вид: