Ретроспектива: Европа става по-социална

Others - - 04:35

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Изправена пред икономическа криза, Европа предприе мерки да защити своите граждани. Антидискриминационните закони бяха разширени с действие от работното място до семейството и се отнасят до стоките и до услугите също, а средства бяха предоставени, за да м

Текст в писмен вид: