Фокус: Авторското право в интернет

Others - - 17:56

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Присъединете се към нас за един разгорещен дебат за правата на творците в интернет. Или как "старите индустрии се придържат към старите си модели", както каза нашият гост-Кристиан Енгстрьом, евродепутат от Пиратската партия в Швеция. Сесил Деспранг от Др

Текст в писмен вид: