Фокус: ромите и свободата на движение

Others - - 15:20

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Въпреки че сте свободни да се местите в Европа, това не ви защитава от дискриминация. Интеграцията на ромите е гореща тема за ЕС, а не само за Франция.

Текст в писмен вид: