Интервю: Акцент върху регионалната политика

Others - - 02:32

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Гръцкият евродепутат Краца-Цагаропулу залага на структурните фондове за съживяване на икономиката.

Текст в писмен вид: