Власт за народа

Others - - 01:32

Вграждане на този видеоматериал:

Споделете този видеоматериал във:

Пряка демокрация в действие или потенциален инструмент за манипулиране на масите? Граждански инициативи са петиции, която може да даде възможност на един милион граждани на ЕС да променят нормативната уредба на ЕС. Членове на ЕП и Комисията трябва да изра

Текст в писмен вид: